Stress & depression

Stress og depression er desværre en folkesygdom, og rigtig mange mennesker sidder med et pilleglas i hånden uden yderligere hjælp. det er ganske enkelt ikke godt nok. Piller kan hjælpe den svært depressive til at “komme i kontakt med sin hjerne”, som jeg plejer at udtrykke det, men piller kan ikke fjerne det, der gjorde, at du blev syg.

Professor Poul Videbech siger i min bog Med Små Skridt, at depresssion ikke kommer som lyn fra en klar himmel, men at det er noget, der bliver bygget op langsomt. Der skal med andre ord mere end én ulykke til at skabe en depression. Derfor er det også vigtigt at erkende, hvad det er, man har svært ved at leve med, og hvad man kan gøre for at ændre den vane, overbevisning, vilkår osv, osv. altså at turde se udfordringerne i øjnene og forandre sin holdning, adfærd, tankemønstre og/eller vilkår.

Dette betyder ikke, at man skal forandre hele sit liv. I mange tilfælde er mindre nok. Men det betyder, at man er nødt til at tage sig selv alvorligt, for at blive rask. Og efterfølgende forblive rask. Hvis vi intet forandrer, bliver alting som det var før!

Jeg har fået lov til at hjælpe mange til at finde en bedre og mere glædesfyldt måde at leve livet på og dermed slippe depressionens skygger. Det er ikke mine løsninger, de forskellige mennesker har fundet, det er helt deres egne. Bygget på de værdier og holdninger som de har – eller måske havde, men havde glemt at leve efter. Derfor kan du være sikker på, at samtalen skal føre til, at du finder din vej tilbage tilbage til et liv i glæde.

Inge Madsen

Inge Madsen

Coach, stresscoach, workshops, kurser & foredrag.
(klik på mit navn og se mere om min baggrund)
Inge Madsen

Latest posts by Inge Madsen (see all)