Inspiration til forvandling

Fra stress til arbejdsglæde

430.000 danskere angiver at have symptomer på alvorlig stress hver eneste dag – og det kommer bl.a. til udtryk i 1.5 mio ekstra sygedage. Det er en unødvendig omkostning, både for den enkelte virksomhed og for medarbejderne.

I dag er der ikke blot megen videnom hvad stress er og hvordan vi kan undgå det – forebygge stress ved at fastholde en sund balance – og der er mange metoder.

Vi har valgt at fokusere på de mest enkle og effektive metoder ud fra grundholdningen: Hvad er den mindste ændring, der kan skabe den største effekt. Det er vores erfaring, at enkle og hurtige øvelser bliver gennemført og som oftest ender som en del af en hverdagen. (Se fx udtalelserne fra tidligere kursister).

Balance handler ikke nødvendigvis om at reorganisere hele sit liv, men om at justere på nogle knapper. Det har vi arbejdet med siden 2008, til glæde for vores kunder og for os selv.

Stressfælder

Vi kender de klassiske stressfælder. Vi ved, hvilke problemområder, der typisk fører til stress. Vi ved, hvordan man sætter ord på frygt og bekymringer og vender en negativ tankespiral til overblik og balance. Den viden formidles bl.a. i de følgende kurser og workshops:

Kurser & workshops for ledere:

Fra Stressfælder til Arbejdsglæde er et to dages kursus for ledere, der sætter fokus på de klassiske stressfælder og som giver inspiration og metoder til at nedsætte eller eliminere stressfælderne. De to kursusdage afholdes med 2-3 uger mellemrum.

How to Spot Stress and Act With Competence – 3,5 times workshop om hvad den enkelte leder kan gøre for at forebygge og spotte stress samt imødegå begyndende stress hos medarbejderne. Foredraget gennemføres på dansk eller engelsk.

Kurser & workshops for medarbejdere:

Mere balance – mindre stress er et to dages kursus, der inspirerer den enkelte deltager til at blive mere bevidst om egne tanker og adfærd, specielt med henblik på at forebygge stress – uanset om den kommer fra jobbet eller privatlivet, eller måske er en følge af uhensigtsmæssige overbevisninger. Kurset giver metoder til at styre eget mindset, til at stoppe og vende negative tankemønstre og til at fokusere på de muligheder, der er. De to kursusdage afholdes med 2-3 uger mellemrum.

Indholdet i dette kursus formidles desuden gennem 4 workshops af 3,5 times varighed med titlerne:

Stress ABC, Mindset Your Self, Balancing Working Life og Communication & Working with Joy.

Fire inspirerende foredrag mod stress:

Hold balancen!
Foredraget inspirerer og giver metoder til at erstatte autopiloten med bevidst tænkning.

Fra frygt til fryd
Når bekymringerne får lov til at vokse sig større og større, og der måske støder endnu flere til, forsvinder både energi og overblik. Foredraget inspirerer til at få løst op for frygten og i stedet bruge frygten konstruktivt til at komme videre.

Så hør dog efter!
Kommunikation er en svær disciplin. Meget svær. De fleste af os misforstår jævnligt hinanden, og synes dybest set, det er de andres skyld! Foredraget giver en ny forståelse for, hvorfor misforståelser er hverdag for de fleste og for, hvordan vi – enkelt – kan formindske antallet af misforståelser.

Mindful målsætning
De fleste har lært at definere mål og formulere dem i målbare termer, men når vi også “forklarer” højre hjernehalvdel, hvad vi vil, sker der en synergi effekt. Målet går fra at være et mål til at blive en implementeret del af hverdagen.
Brug de fire foredrag som indledning til en temadag eller som et gå hjem møde, der vil blive husket! Foredragene kan tilpasses et tidsforbrug fra en enkelt til to timer.

Ring 2613 5375 eller send en mail, så kommer vi gerne til et uforpligtende møde.

 

 

Inge Madsen

Inge Madsen

Coach, stresscoach, workshops, kurser & foredrag.
(klik på mit navn og se mere om min baggrund)
Inge Madsen

Latest posts by Inge Madsen (see all)