Find stressfælderne og skab arbejdsglæde

Kend og forebyg de typiske stressfælder og spot medarbejder stress i den tidlige fase

Dette er et værktøjsorienteret kursus, der giver flere metoder til at opnå større trivsel og arbejdsglæde ved at reducere stressfælderne – og giver dig mulighed for at arbejde med selvvalgte metoder. For selvom du som leder ikke (nødvendigvis) ansvarlig for, at en medarbejder bliver stresset, er det også dig og din afdeling, der lider under sygemeldingerne – uanset om de er korte eller lange. Kurset hjælper dig til at identificerer, reducerer og/eller eliminerer de typiske stressfælder på arbejdspladsen, og i stedet skabe både bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere – og for dig selv!

Sidegevinsten er mindre sygefravær, arbejdsglæde, stabilitet – og bedre tal på bundlinjen. Det er et velkendt faktum.

Desuden får du en forslag til metoder, der letter vejen tilbage som aktiv medarbejder for tidligere langtidssygemeldte.

Du bliver præsenteret for værktøjer, der hjælper til at identificere, reducere eller navigere uden om de kendte stressfælder og dermed skabe robusthed til at tackle dem, du ikke er i stand til at ændre. Værktøjer som er enkle at implementere – og som virker.

Udbytte i stikord

  • Viden om de typiske stressfælder på arbejdspladsen.
  •  Metoder til at forebygge, reducere eller eliminere stressfælderne.
  • Et enkelt værktøj der sikrer, at du er i stand til at lokalisere stressorer og problemområder.
  • Et værktøj der sikrer optimal kommunikation med og briefing af medarbejdere.
  • Når det er gået galt – metoder til at hjælpe stresssyge medarbejdere tilbage som effektive medarbejdere.

Indhold
Kurset består af to hele kursusdage, der afholdes med 2-3 ugers mellemrum. Formålet er, at introducere deltagerne til en række løsningsforslag og modeller, og give den enkelte mulighed for at implementere nogle af teknikkerne inden dag to. Begge kursusdage indeholder arbejde i workshops.

Den anden kursusdag starter med en gensidig erfaringsudveksling om de valgte teknikker eller fokuspunkter, inden de sidste modeller præsenteres og diskuteres i plenum – og der arbejdes med dem i en afsluttende workshop.

Den anden kursusdag kommer derfor både til at virke som en opfriskning på modellerne fra førstedagen, og som et incitament til at arbejde videre, og som en overkommelig milepæl og som et nyt indspark.

(klik her for printvenlig version)

Inge Madsen

Inge Madsen

Coach, stresscoach, workshops, kurser & foredrag.
(klik på mit navn og se mere om min baggrund)
Inge Madsen

Latest posts by Inge Madsen (see all)