Mental bæredygtighed – mindre stress

Fra stress til arbejdsglæde

430.000 danskere angiver at have symptomer på alvorlig stress hver eneste dag. Det kommer bl.a. til udtryk i 1.5 mio ekstra sygedage. Det er en unødvendig omkostning, både for den enkelte virksomhed og for medarbejderne.

Vi har den nødvendige viden om, hvad stress er, og hvordan vi kan undgå det. Vi ved, hvordan vi kan forebygge stress ved at fastholde en sund balance fysisk og psykisk. Og vi har mange enkle metoder at forebygge stress på. Derfor er det et paradoks, at så mange bliver syge af stress.

Hvorfor er der så mange der bliver syge af stress?

Nogle tror, at man skal lægge livet helt om, hvis man vil forebygge stress. FORKERT! Ofte kan selv små ændringer gøre en kæmpe forskel.

Andre tænker at det er kedeligt og unødvendigt og andre igen vil gerne – bare ikke lige nu!!!

Indrømmet – det er surt at forebyggelse kræver, at man gør noget INDEN, man bliver syg! Men sådan er det! Håndhygiejne forebygger bakteriesmitte, og mange af de enkle metoder eller tips, jeg har samlet forebygger stress.

Jeg har nemlig valgt at fokusere på de mest enkle og effektive metoder ud fra grundholdningen: Hvad er den mindste ændring, der kan skabe den største effekt. Og det virker!

Når man formidler enkle og hurtige øvelser, der ikke kræver det store, husker vi at gøre dem, og det er lettere at gøre dem til en del af hverdagen.

Stressfælder

Vi kender de klassiske stressfælder. Vi ved, hvilke problemområder, der typisk fører til stress. Vi ved, hvordan man sætter ord på frygt og bekymringer og vender en negativ tankespiral til overblik og balance.

Den viden formidles bl.a. i de følgende kurser og workshops:

Kurser & workshops for ledere:

Fra Stressfælder til arbejdsglæde er et to dages kursus for ledere, der sætter fokus på de klassiske stressfælder og som giver inspiration og metoder til at nedsætte eller eliminere stressfælderne. De to kursusdage afholdes med 2-3 uger mellemrum. Kurset kan også gennemføres som workshops á 4 timer.

Spot stress og gør, hvad du kan – 3,5 times workshop om hvad den enkelte leder kan gøre for at forebygge og spotte stress samt imødegå begyndende stress hos medarbejderne.

Kurser & workshops for medarbejdere:

Indre bæredygtighed og mindre stress er et to dages kursus, der inspirerer den enkelte deltager til at blive mere bevidst om egne tanker og adfærd, specielt med henblik på at forebygge stress – uanset om den kommer fra jobbet eller privatlivet, eller måske er en følge af uhensigtsmæssige overbevisninger.

Kurset formidler metoder til at styre eget mindset, til at stoppe og vende negative tankemønstre og stress og til at fokusere på de muligheder, der er. De to kursusdage afholdes med 2-3 uger mellemrum.

Indholdet i dette kursus kan desuden formidles over en længere periode med 4 workshops af 3,5 times varighed.

Ring 2613 5375 eller send en mail, så vi kan aftale et uforpligtende møde.

Inge Madsen

Inge Madsen

Coach, stresscoach, workshops, kurser & foredrag.
(klik på mit navn og se mere om min baggrund)
Inge Madsen

Latest posts by Inge Madsen (see all)