Livet skal leves

Inspiration, undervisning og coaching – en kombination af det bedste fra de to verdener.

Formålet med Livet skal leves er at formidle og træne nogle enkle metoder, der kan hjælpe til at eliminere følelsen af hele tiden at løbe i et hamsterhjul og i stedet føle, at der også er tid til at leve, mærke, føle og nyde.

At skabe en varig forandring er ikke noget man gør fra den ene dag til den anden. Neuroplasticitet, som forskerne kalder det, tager tid. Derfor strækker Livet skal leves sig over fem måneder med en aktivitet ca. hver fjerde uge.

Du får i alt 19 timers undervisning, inspiration og coaching i løbet af de fem måneder.

Forløbet startes og afsluttes med en coaching samtale og imellem er der 5 workshops. Her er et overblik over tidspunkter og temaer:

Første individuelle coaching samtale (1 time) Tidspunktet aftales individuelt. Samtalen skal klarlægge hvilke udfordringer, forandringer eller ønsker den enkelte har vil arbejde videre med.

Den afsluttende coaching samtale vil desuden indeholde en individuel visualiseringsøvelse, som evt. optages på deltagerens mobil som støtte i tiden efter afslutning af “Livet skal leves”.

Workshops

Formålet med de forskellige workshops er, at formidle viden og lægge op til den refleksion, der er nødvendig for at kunne træffe beslutning om, hvad den enkelte vil implementere i sit liv. Det betyder at workshoppen også indeholder både plenum drøftelser og individuelle øvelser.

Hver workshop afsluttes med en visualisering, der handler om dagens tema.

Workshop temaer:

  • 28. februar 10:00 – 14:00

Stress (4 timer) – hvad er det, der stresser, hvordan minimere det eller undgå det. Overbevisninger, negationer, vaner og, formodninger, autopiloter, forventninger, tankemønstre, tolkning.

  • 28. marts 10:00 – 13:00

Tanker (3 timer) – Viden om det bevidste og det underbevidste sind, selvopfyldende profetier, overbevisninger og tilstandstrekanten. Visualisering om at være i det bevidste sind.

  • 25. april 10:00 – 13:00

Håb (3 timer) – at vende en negativ tanke og tænke på, hvad man ønsker – i stedet for hvad man ikke ønsker. Visualisering om håb.

  • 16. maj 10:00 – 13:00

Frygt og forandring (3 timer) – at turde se sin frygt i øjnene og skabe den nødvendige forandring.

  • 20. juni 10:00 – 14:00

Fokus og følelser (4 timer) – At have eller ikke at have. Taknemmelighed, placebo, identitet og bevidsthed om følelsesstigen.

Afsluttende coaching (1 time)

En samtale om, hvad den enkelte vil holde fast i og hvordan, samt en fastlæggelse af hvilke elementer der skal indgå i den individuelle visualiseringsøvelse, der gennemføres og samtidig indtales på personens egen telefon.

Pris

Du kan vælge at betale på en af to måder:

Månedlig betaling i fem måneder kr. 975,-

eller som en samlet betaling på kr. 4.300,-

Har du spørgsmål, så ring 26 13 53 75 eller skriv til kontakt@ingemadsen.dk


Inge Madsen

Inge Madsen

Coach, stresscoach, workshops, kurser & foredrag.
(klik på mit navn og se mere om min baggrund)
Inge Madsen

Latest posts by Inge Madsen (see all)