Tænk!

Tænk! er en 4 timers workshop, der handler om at fokusere vores tanker og dermed blive mere bevidst om, hvad vi tænker – for tanker ikke er toldfri.

Workshoppen starter med en introduktion til, hvad videnskaben har afdækket omkring vores tanker: Den påvirkning de har for vores mindset, og hvordan vi selv kan bestemme, hvordan vi vælger at se på en given hændelse eller opgave. Når vi altså er bevidste om, hvad der støtter os eller opgaven. Det er dér, fokus er i denne workshop.

Nogle af temaerne er:

  1. Bevidste og ubevidste tanker og autopiloter. hvad er det/de, og hvordan vender vi dem til vores fordel.
  2. Reticular Activaling System – hvad betyder det for vores måde at se verden og opgaver på – og hvordan kan vi vende det til vores fordel?
  3. Hvordan kan man bruge håb som en idé generator?
  4. Tilstandstrekanten – tre veje til at vende negative tanker og få os på sporet til det, vi vil og væk fra bekymringer og frygt.
  5. Pas på, hvad du siger! brug sproget med omtanke, det betaler sig!

Og så er der mulighed for at arbejde med stoffet både individuelt, i plenum og i workshop arbejde. Temaerne for dette er afhængig af deltagerne, er det for en afdeling i en virksomhed, for medarbejdere bredt eller for ledere.

Ring og aftal et uforpligtende møde og hør mere.

Inge Madsen

Inge Madsen

Coach, stresscoach, workshop's, kurser & foredrag.
(klik på mit navn og se mere om min baggrund)
Inge Madsen

Latest posts by Inge Madsen (see all)