Kursus “Fra stressfælder til arbejdsglæde”

Kend og forebyg de typiske stressfælder og spot stress i den tidlige fase
Som leder er du ikke (nødvendigvis) ansvarlig for, at en medarbejder bliver stresset. Men når du identificerer, reducerer og/eller eliminerer de typiske stressfælder på arbejdspladsen, skaber du mere trivsel og et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Og for dig selv!

Sidegevinsten er mindre sygefravær, stabilitet – og bedre tal på bundlinjen. 

Dette kursus giver den enkelte leder metoder og redskaber, der hjælper til netop dét.
Desuden får du en forslag til metoder, der letter vejen tilbage som aktiv medarbejder for tidligere langtidssygemeldte.

Du bliver præsenteret for værktøjer, der hjælper til at identificere, reducere eller navigere uden om de kendte stressfælder og dermed skabe overskud til dem, du ikke er i stand til at ændre. Værktøjer som er enkle at implementere – og som virker.

Dit udbytte af “Fra stressfælder til  arbejdsglæde” i stikord:
• Viden om de typiske stressfælder på arbejdspladsen.
• Metoder til at forebygge, reducere eller eliminere stressfælderne.
• Et enkelt værktøj der sikrer, at du er i stand til at lokalisere stressorer og måske skjulte problemområder.
• Et værktøj der sikrer optimal kommunikation med og briefing af medarbejdere.
• Når det er gået galt – metoder til at hjælpe stresssyge medarbejdere tilbage som effektive medarbejdere.

Kurset består af to hele kursusdage, der afholdes med ca. 2 ugers mellemrum. Formålet er, at introducere deltagerne til en række problematikker og modeller, og give den enkelte mulighed for at implementere nogle af teknikkerne inden dag to. Begge kursusdage indeholder arbejde i workshops.

Den anden kursusdag starter med en gensidig erfaringsudveksling om de valgte teknikker eller fokuspunkter, inden de sidste modeller præsenteres og diskuteres i plenum – og der arbejdes med dem i en afsluttende workshop.

Den anden kursusdag kommer derfor både til at virke som en opfriskning på modellerne fra førstedagen, og som et incitament til at arbejde videre, og som en overkommelig milepæl og som et nyt indspark.